Αρτοποιείο Φούρνος Σιδέρη

Αρτοποιείο Φούρνος Σιδέρη

Αρτοποιείο «Φούρνος Σιδέρη»

Πύρρου 3 Κοζάνη 50-100

Τηλ. 24610-49274