Κρεοπωλείο Γκάτζιαρη

Κρεοπωλείο Γκάτζιαρη

Κρεοπωλείο Γκάτζιαρη

Πλ. Λασσάνη 17 – ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ. 24610 39612