1.024 μόνιμες θέσεις εργασίας σε υπουργεία και οργανισμούς

1.024 μόνιμες θέσεις εργασίας σε υπουργεία και οργανισμούς

Μέσα στους επόμενους τρεις μήνες το ΑΣΕΠ πρόκειται να εκδώσει σταδιακά επτά διαγωνισμούς για 1.024 θέσεις τακτικού προσωπικού ή αορίστου χρόνου για τα υπουργεία Ναυτιλίας, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, αλλά και για την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και τον ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος» πρόκειται το αμέσως προσεχές διάστημα να εκδοθούν τρεις προκηρύξεις.

Στους διαγωνισμούς που θα εκδοθούν πρώτοι περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μέσα στον Μάρτιο υπολογίζεται να εκδοθεί η προκήρυξη για 170 θέσεις Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι θέσεις θα αφορούν, μεταξύ άλλων, Γραμματείς Δικαστηρίων και υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων για την υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών.

Υπηρεσία Ασύλου

Οι θέσεις που θα καλυφθούν ανέρχονται στις 203. Θα στελεχωθούν: Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Περιφερειακά Γραφεία Αττικής, Λέσβου και Σάμου, Αυτοτελή Κλιμάκια Χίου και Κω.

ΕΥΑΘ

Πρόκειται για 70 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι θα αφορούν το τεχνικό κομμάτι λειτουργίας της ΕΥΑΘ και θα περιλαμβάνει Καταμετρητές, Οδηγούς, Εργατικό και Τεχνικό προσωπικό.

Υπόλοιπες προκηρύξεις

Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκονται τέσσερις προκηρύξεις στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για 137 θέσεις (21 θέσεις σε διοικητικές υπηρεσίες και 116 στους Οργανισμούς Λιμένων και σε άλλους φορείς της εποπτείας του), στο υπουργείο Πολιτισμού (68 Αρχαιολόγους, Αρχιτέκτονες, Φύλακες και Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, στην Κεντρική Υπηρεσία, στο ΤΑΠΑ και στο Μουσείο Ακρόπολης), στην ΕΥΔΑΠ (300 θέσεις αορίστου χρόνου όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης) και στον ΑΔΜΗΕ (76 Μηχανικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ, Προγραμματιστές, Διοικητικοί, Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων, Σταθμών-Υποσταθμών, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, και ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων).