Δεν εξαιρούνται βουλευτές και αιρετοί των ΟΤΑ από το νέο ασφαλιστικό

Το Υπ. Εργασίας, με ανακοίνωση του, ξεκαθαρίζει ότι δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση για τους βουλευτές και τους αιρετούς των ΟΤΑ από τις μειώσεις στις συντάξεις.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως:

«- Οι μόνες κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου, είναι αυτές που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 4 του ν.4387/2016 (πολεμικές συντάξεις, συντάξεις Εθνικής Αντίστασης, συντάξεις λογοτεχνών-καλλιτεχνών, προσωπικές συντάξεις, συντάξεις λόγω ανικανότητας που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης).

– Τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται εξαίρεση των βουλευτών και αιρετών α’ και β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Το Υπ. Εργασίας χαρακτηρίζει ως «παραπλανητικές» και «ψευδείς» τις  αναφορές στον Τύπο. «Σε ό,τι αφορά τους ευρισκόμενους εν θητεία βουλευτές», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση πως «δεν συντρέχει λόγος έκδοσης των συντάξεων και ως προς τον επανυπολογισμό, πρόκειται για μια διαδικασία που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2018 και έως τότε θα έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος και γι’ αυτή την κατηγορία».