Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων

Νέο Δ.Σ. εξελέγη στο Σύλλογο της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βαγγέλης Ακριτίδης
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μιχαηλίδης
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντία Παπαδοπούλου
Ταμίας: Ηλίας Παπαδόπουλος
Έφορος: Ιωάννης Γοπουρίδης
Μέλη: Παρθένα Θεοδωρίδου, Μαρίνα Τοπχαρίδου