ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Μήνυμα επί τη εορτη του Πάσχα

ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Μήνυμα επί τη εορτη του Πάσχα

«ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος·» (Α’ Κορ. 15, 26)
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη.
Ο Θεός των αγίων Πατέρων μας  είναι ζωή και φως και νους και έρως και τα πάντα όλα όσα μας ασφαλίζουν από το ψέμα και την κακία δηλ. απ’ ό,τι  αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο στο δίχτυ του θανάτου, στην πλάνη και στην αίρεση. Ο Τριαδικός Θεός μας είναι ζωή και έδωσε εξ αρχής  στον άνθρωπο ζωή αλλά και μετά από την πτώση μας, πάλι μας έδειξε  με την Ανάσταση Του τη μοναδική αυτή διέξοδο του αδαμιαίου γένους από τον Άδη. Μας χάρισε έτσι «ζωήν την αιώνιον», μια ζωή ελευθερίας από τον θάνατο, το ψέμα, το μίσος και  την κακία.  Αν όμως η Ανάσταση του Ιησού Χριστού αποτελεί νίκη κατά του θανάτου, ο απόστολος Παύλος μας λέγει ότι ο Κύριός μας «Αναστήθηκε πρώτος από όλους και έγινε η αρχή της αναστάσεως όλων των κοιμηθέντων», και πάλι ότι «ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος·» (Α’ Κορ. 15, 26)!

Αδελφοί μου, τι κι αν το φάρμακο βρέθηκε; Αλήθεια τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος εκείνος που αρνείται να πάει στον γιατρό αλλά κι αν πάει πάλι ποιό το όφελος αν δεν ακολουθεί έως τέλους  τις οδηγίες του ιατρού; Δυστυχώς την αρρώστια των Προτεσταντών έχουν πολλοί  αδελφοί μας που πιστεύουν δηλαδή ότι φτάνει μόνο να ομολογείς με το στόμα τον Ιησού Αναστάντα, λέγοντας το «Χριστός Ανέστη». Αυτό φίλοι μου δεν αρκεί για τη σωτηρία μας όταν μάλιστα τα έργα του πονηρού διακρίνουν φανερά κάθε πτυχή της ζωής μας και η μετάνοια εστί απούσα από των καρδιών μας! «Πιστεύω στον Χριστό», λέει ο Προτεστάντης και άρα είμαι αυτόματα σωσμένος! Δυστυχώς πολλοί από ημάς έτσι κατανοούμε το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Αδελφοί, ο Κύριός μας «Αναστήθηκε πρώτος από όλους και έγινε η αρχή της αναστάσεως όλων των κοιμηθέντων» (Α’ Κορ. 15,20)! Ο Χριστός, μας έδειξε την Ανάσταση και έγινε Αυτός η αρχή της αναστάσεως μας, μας έδειξε την πόρτα της εξόδου μας απ’ την αμαρτία προς την ελευθερία, αλλά, ζητά απ’ τον καθένα μας να διαβούμε την οδό του μαρτυρίου που είναι η στενή και τεθλιμμένη οδός Του που οδηγεί με ασφάλεια στην αιώνια Βασιλεία Του.
Αλήθεια όμως ποιό το τέλος όλων αυτών που πίστεψαν στον Υιό της Παρθένου Μαρίας, της Θεοτόκου, και ποιός  είναι ο αληθινά αναστημένος Άνθρωπος; Ποιό λοιπόν το νόημα του ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ, της αντιφώνησης αυτής  που όλοι μας συντάσσουμε στο άκουσμα της χαρμόσυνης αγγελίας ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ;
Ο απόστολος Παύλος λέγει ότι  «ο Χριστός όντως έχει αναστηθή εκ των νεκρών. Αναστήθηκε πρώτος από όλους και έγινε η αρχή της αναστάσεως όλων των κοιμηθέντων. Επειδή ακριβώς δια μέσου ανθρώπου, του Αδάμ, που παρέβη την εντολήν, εισήλθεν ο θάνατος στο γένος των ανθρώπων, έτσι και δια μέσου ανθρώπου, του νέου Αδάμ, του Χριστού, θα έλθη η ανάστασις των νεκρών [ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ!]. Όπως δηλαδή όλοι οι άνθρωποι εξ αιτίας της καταγωγής και της σχέσεως αυτών με τον Αδάμ αποθνήσκουν, έτσι και δια μέσου της χάριτος και της ενώσεως με τον Χριστόν όλοι θα ζωοποιηθούν. Αλλ’ ο καθένας με την σειράν του, πρώτος δηλαδή σαν ένδοξος απαρχή ο Χριστός και έπειτα, κατά την μεγάλην ημέραν της δευτέρας παρουσίας, θα αναστηθούν όσοι ανήκουν στον Χριστόν. (Θα αναστηθούν όλοι ανεξαιρέτως οι νεκροί, αλλά εις αιώνιον και ευφρόσυνον ζωήν πλησίον του Χριστού θα κληθούν όσοι έχουν πιστεύσει και ζήσει κατά το θέλημα του). Ύστερα θα έλθη το τέλος. Και τότε θα παραδώση ο Χριστός ως άνθρωπος την μεσσιανικήν βασιλείαν του στον Θεόν και Πατέρα, όταν θα έχη πλέον αχρηστεύσει και καταργήσει κάθε αρχήν και κάθε εξουσίαν και δύναμιν. Διότι πρέπει αυτός να εξακολουθή να βασιλεύη ως Μεσσίας «μέχρι ότου υποτάξη κάτω από τους πόδας του όλους τους εχθρούς του»» (Α’ Κορ. 15, 20- 25)…
Αδελφοί και φίλοι μου, θεωρώντας τον εαυτό μας  μέρος των  Αχρείων δούλων – σύμφωνα με τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακας  ονομάζουμε έτσι «αὐτοὺς ποὺ ἀξιώθηκαν μὲν νὰ λάβουν τὸ ἅγιον Βάπτισμα, δὲν ἐφύλαξαν ὅμως γνήσια τὶς πρὸς τὸν Θεὸν ὑποσχέσεις τους» – καταθέτουμε χάριν αληθείας για μία ακόμη φορά ό,τι ακούσαμε από το στόμα του Παύλου:«μέχρι ότου υποτάξη κάτω από τους πόδας του όλους τους εχθρούς του».
Ένα σκαλοπάτι πιο πάνω και πιο κοντά στο ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ, στοιχειοθετεί ο λόγος ενός σύγχρονου αγίου Πατέρα μας του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Απευθυνόµενος στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας το 1974, γράφει µε πολὺ πόνο :«Ἕως πότε θὰ ἐξευτελίζωµεν δουλικῶς τὴν Ἁγίαν µας Ὀρθόδοξον Ἁγιοπατερικὴν καὶ Ἁγιοσαββιτικὴν Ἐκκλησίαν διὰ τῆς οἰκτρῶς καὶ φρικωδῶς ἀντιαγιοπαραδοσιακῆς στάσεώς µας ἔναντι τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ τοῦ λεγοµένου Οἰκουµενικοῦ Συµβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν; …Ἀλλοίµονον, ἀνήκουστος προδοσία»… [1].
Με ένα άλμα 43 χρόνων, φτάνουμε στο σήμερα, στα έσχατα χρόνια που ζούμε, και στη χαρμόσυνη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μαζί τώρα και με την ομολογία του γνωστού πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς: Ἡ ληστρική καί αἱρετική ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης κατέστη σύμμαχος καὶ προαγωγὸς τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Διότι, οἱ λέξεις «αἵρεση» καί «αἱρετικός» δὲν ὑπάρχουν οὔτε μία φορὰ μέσα στὰ κείμενά της, ἀμνηστεύοντάς τες οὐσιαστικῶς, καί διότι, ἀντιθέτως πρὸς ὅλες τὶς προηγούμενες ὄντως Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες κατεδίκασαν καὶ ἀνεθεμάτισαν τίς αἱρέσεις καί τούς αἱρετικούς, αὐτή ἐπέβαλε τήν ἀναγνώριση τῶν αἱρέσεων τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ ὡς ἐκκλησιῶν ἱσοτίμων, ἱσοκύρων καί ἱσαξίων μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν φράση τοῦ τελικοῦ ἐπισήμου κειμένου της μέ τίτλο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον»[2], πού λέει ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν»[3]…» [1],
Αναφωνώ και λέγω, Αληθώς Ανέστη. Ομολογώ δε ότι όποιος επίσκοπος δέχεται την σύναξη της Κρήτης ως «Αγία και μεγάλη» είναι αξιοκατάκριτος και δεν πρέπει να μνημονεύεται κατά τις Ιερές Ακολουθίες[2],[3],[4]. Εύχομαι τέλος  εν υπομονή – σύμφωνα με το ρηθέν: «μέχρι ότου υποτάξη κάτω από τους πόδας του όλους τους εχθρούς του»-  την ανάστασή του γένους μας, την έξοδό μας δηλ. από την φυλακή του Οικουμενισμού,  μες στον οποίο ζει και κινείται και η Μητρόπολή μας, η της Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας.
Αδελφοί ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ ο Κύριός μας, ο μόνος ικανός να καταργήσει και να εξαφανίσει  από την ζωή μας τον Θάνατο, δηλαδή τον Διάβολο και τα έργα του επί των ημερών μας, δηλαδή τον Οικουμενισμό, αμήν.
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, Ιεροψάλτης
Πτολεμαΐδα 16 Απριλίου 2017
Υ.Γ
«Ο Χριστός αναστήθηκε και μας καλεί να συμπορευθούμε, ώστε να γευθούμε και εμείς την προσωπική μας ανάσταση. Βέβαια, σε αντίθεση προς τους διαχρονικά δημαγωγούς-μεσιανιστές, θέτει ως προϋπόθεση τη σταύρωσή μας. Αυτό είναι που απορρίπτουμε έχοντας πεισθεί να υιοθετήσουμε τρόπο βίου, που απεχθάνεται τη θυσία, την προσωπική μας θυσία. Όσο για τη θυσία άλλων δεν πάψαμε ποτέ να προσφέρουμε στο πλήθος των ψευτοθεών, στους οποίους έχουμε υποδουλωθεί από τότε που αρνηθήκαμε τον Δημιουργό μας» [5] (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»).
Αδελφέ, θυμίσου: «ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος·» (Α Κορ. 15,26), δηλαδή, Τελευταίος δε εχθρός καταργείται και εξαφανίζεται ο θάνατος
ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ