banner
banner
Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
banner
banner

Έργα προϋπολογισμού περίπου 3 εκατ. Ευρώ για την Καστοριά, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής

0 comment 5 minutes read

https://efkozani.gr:2096/cpsess6186376026/3rdparty/roundcube/index.php?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=3612&_part=7&_mimewarning=1&_embed=1

Μ

ια σειρά  έργων που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς υπέγραψε σήμερα Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής. Η υπογραφή τους έγινε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, παρουσία της Βουλευτή Μαρίας Αντωνίου, των Δημάρχων της περιοχής και των  αναδόχων.

Πιο συγκεκριμένα  υπογράφηκαν:

1.  Το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογισμού 1.200.000,00€

Tο έργο αφορά την ενίσχυση των πρανών και τη διευθέτηση της κοίτης σε τμήμα του ρέματος Επταχωρίου, περίπου 1.274,00 m εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού. Ειδικότερα θα γίνουν εκσκαφές – εκβαθύνσεις, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (λεκάνες ηρεμίας, σκυροδετήσεις κ.λπ.), ενίσχυση πρανών με κατασκευή και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων, επιχώσεις ορυγμάτων – διαμορφώσεις πρανών. Ως προς τη χάραξη έχει επιλεγεί η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του ρέματος (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά), με βασικό κριτήριο τη βέλτιστη αντιπλημμυρική λειτουργία του.

 2. Το συμφωνητικό για την  «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασία του ρέματος Κομνηνάδων», προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ Αντικείμενο αυτού του υποέργου είναι η κατασκευή τεχνικών έργων αντιστήριξης του πρανούς και διευθέτησης της κοίτης του ρέματος Κομνηνάδων, σε τμήμα μήκους περίπου 422μ εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού.  Το ρέμα που διέρχεται εντός του οικισμού πολλές φορές υπερχειλίζει με αποτέλεσμα τον κίνδυνο κατολίσθησης της παράπλευρης δημοτικής οδού που εξυπηρετεί το δυτικό τμήμα του οικισμού. Με την ολοκλήρωση όμως του έργου τα φαινόμενα αυτά θα αποφευχθούν.

Το δύο ανωτέρω έργα αποτελούν υποέργα της «Αντιπλημμυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας ρεμάτων οικισμών Δήμου Νεστορίου».  Είναι ενταγμένα στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και από Εθνικούς Πόρους. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του είναι 240 ημερολογιακές ημέρες.

3. Η σύμβαση για την: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου, υποέργο 2: Οδοποιία εντός οικισμού Πεύκου», προϋπολογισμού 600.000€.

Πρόκειται για εργασίες    ασφαλτικού δρόμου, πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμού εντός του οικισμού Πεύκο με το οποίο ολοκληρώνεται ο οδικός άξονας Πεύκου-Πευκόφυτου και θα υπάρχει η δυνατότητα  περαιτέρω ανάδειξης της ομορφιάς της περιοχής.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου (ΠΙΝΔΟΣ ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του είναι 270 ημερολογιακές ημέρες.

4. Η σύμβαση για την «Βελτίωση των ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου (3ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», προϋπολογισμού 115.000€.

To αντικείμενο της εργολαβίας είναι η πλήρη αντικατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης των υπαρχόντων ισχυρών ρευμάτων του 3ου Ορόφου του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς. Το νέο δίκτυο θα είναι εξ ολοκλήρου εξωτερικό και θα κατασκευασθεί με μεταλλικές σχάρες, πλαστικά κανάλια και καλώδια. Οι υποπίνακες θα αντικατασταθούν  και θα τροφοδοτηθούν με νέα αυξημένη παροχή από τον Γενικό πίνακα του Ισογείου. Θα κατασκευαστούν και  αυτόματα συστήματα  λειτουργίας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ  και το πρόγραμμα         ΣΑΕ 041 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του είναι 360 ημερολογιακές ημέρες.

5. Η σύμβαση για την: «Αντικατάσταση Στέγης Αμιάντου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καστοριάς», προϋπολογισμού 103.000€

Προβλέπονται εργασίες αντικατάστασης  της επιστέγασης αμιάντου. Θα γίνει α) αποξήλωση της υφιστάμενης επιστέγασης, η οποία φέρει υλικά από κυματοειδή φύλλα τσιμεντοαμιάντου, β) αποξήλωση των υφιστάμενων κατεστραμμένων οριζόντιων και καθέτων υδρορροών, γ)συλλογή, συσκευασία, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων αμιαντούχων υλικών δ) απορρύπανση του χώρου με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών αμιάντου που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επίσης, θα γίνουν εργασίες τεγίδωσης, κατασκευής σανιδώμταος της στέγης, επίστρωση ελαστομερής υδρατμοπεραστής μεμβράνης, επίστρωση θερμομόνωσης, τοποθέτηση νέων οριζόντιων και καθέτων υδρορροών και επικεράμωση της με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.

  1. Η σύμβαση για την «Αποπεράτωση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Βράχου», προϋπολογισμού 28.890€.

Θα γίνει κατασκευή αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων για τη σύνδεση του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων με το δίκτυο αποχέτευσης, καθώς και η κατασκευή τζακιού-λέβητα και πλήρη σύστημα εξαερισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το πρόγραμμα ΚΑΠ 2014 της ΠΕ Καστοριάς και κατά 20% από το Δήμο Άργους Ορεστικού. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του είναι 180 ημερολογιακές ημέρες.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής αφού ευχαρίστησε όλους όσους έδρασαν για να υπάρχει ετοιμότητα  των έργων σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα υπογράψαμε μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, τα  οποία βελτιώνουν την ασφάλεια αλλά και  την καθημερινότητα των πολιτών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Σχεδιασμός και δράσεις, οι οποίες έχουν ενεργοποιηθεί, υλοποιούνται με πολύ σαφή τρόπο, τα οποία βοηθούν την αναβάθμιση των δεδομένων της κοινωνίας μας και βέβαια υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα και ωριμότητα και σημαντικών δράσεων δημοπρατήσεων έργων αλλά και για την νέα προγραμματική περίοδο.  Είμαι σίγουρος ότι με όρους ενότητας, σύνθεσης και θεσμικής λειτουργίας όλων των φορέων θα μπορέσουμε να έχουμε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα απορροφώντας μεγάλα κονδύλια ».

 

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, Δημήτρης Σαββόπουλος τόνισε:  « Ως Περιφερειακή Ενότητα καταφέραμε και πετύχαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν  και να εντάξουμε έργα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς οι εθνικοί πόροι ήταν μειωμένοι. Στο επόμενο εικοσαήμερο δημοπρατούμε άλλα τρία έργα από το ίδιο πρόγραμμα που είναι αντιπλημμυρικά στην περιοχή Μεσοποταμίας – Πενταβρύσου προϋπολογισμού 2,6 εκ. ευρώ, το τμήμα  Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι προϋπολογισμού 3,1 εκ. ευρώ  και ο δρόμος Κλεισούρα – Βλάστη, όπου επαναδημοπρατείται, προϋπολογισμού 350.000 ευρώ». Στη συνέχεια ο κ. Σαββόπουλος ευχαρίστησε τις υπηρεσίες για το έργο τους  καθώς τα δύσκολα τελευταία τρισήμιση χρόνια  της θητείας του,  κατάφεραν να εντάξουν έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 52 εκ. ευρώ.

 

 

Leave a Comment

Η  ‘Εφημερίδα Νομού Κοζάνης’ είναι μια στήλη στην ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, αντανακλώντας την πολυμορφία και τη ζωντάνια της περιοχής. Με την αφοσίωσή της στην έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση, καθώς και την αντικειμενική κάλυψη των γεγονότων, έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τους αναγνώστες της.

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Codelux web Design

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00