banner
banner
Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
banner
banner

Στις 31 Οκτωβρίου ξεκίνησε η δεύτερη χρονιά λειτουργίας του Κοινωνικού Πανεπιστημίου στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Koζάνης από τις 18:00 – 20:30

0 comment 4 minutes read

Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» που λειτούργησε στην Κοζάνη το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Το πρόγραμμα που αφορούσε διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια στον τομέα της Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας το παρακολούθησαν μέλη που εγγράφηκαν και από άλλες κοντινές πόλεις, όπως από Φλώρινα, Καστοριά κ.ά. Αντίστοιχα με το πρόγραμμα της Κοζάνης πραγματοποιήθηκε ο ίδιος κύκλος μαθημάτων στην Καβάλα. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, δόθηκε Επίσημη Βεβαίωση Ετήσιας Επιμόρφωσης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες ως ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό τους. Να σημειωθεί ότι οι σπουδαστές του Κοινωνικού Πανεπιστημίου διαθέτουν σπουδαστική ταυτότητα με τον αριθμό μητρώου τους, η οποία εξυπηρετεί σε διάφορες παροχές και διευκολύνσεις (έκπτωση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, όπως μεταφορικά μέσα κ.λ.π.) κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Σύλλογος Ενεργών Πολιτών με το διακριτικό τίτλο: Φορέας υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Οι «Ενεργοί Πολίτες» είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που συστάθηκε στην Καβάλα με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα μη Χρηματοδοτούμενα από κάποιο Κρατικό Φορέα. Σκοπός του φορέα είναι να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο πέρα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική ενασχόληση να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης και δράσης του αλλά και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα, μέσα από σειρές-κύκλους μορφωτικών μαθημάτων, προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης, ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων με επίκαιρα αλλά και διαχρονικά θέματα και ζητήματα. Για το σκοπό αυτό οι «Ενεργοί Πολίτες» οργάνωσαν το πρόγραμμα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου».

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 περιελάμβανε θέματα από το ευρύ επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες κλήθηκαν, μέσα από συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στα μέλη του φορέα «Ενεργοί Πολίτες» έγκυρες, κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς.
Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε 16 τετράωρες συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, από τον Οκτώβριο 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, συνοδεύτηκαν από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κλπ.) και είχαν τη μορφή παρουσιάσεων, εργαστηρίων και συζητήσεων. Επίσης, διανεμήθηκε διδακτικό υλικό σε μορφή σημειώσεων και προτάθηκε ενδεικτική βιβλιογραφία.

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Από τις 31  Οκτωβρίου στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης θα ξεκινήσουν οι παρακάτω επιμορφωτικοί τομείς:
1) Θεραπευτικές τεχνικές ενδυνάμωσης
2) Σεμινάριο με θέμα: «Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη» – Πρόγραμμα Επαγγελματικής & Εργασιακής Προόδου
Τα μαθήματα πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε 16 τετράωρες συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, από τον Οκτώβριο 2014 έως τον Ιούνιο του 2015, θα συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κλπ.) και θα έχουν τη μορφή παρουσιάσεων, βιωματικών εργαστηρίων και αλληλοδραστικών συζητήσεων. Στο κλείσιμο του προγράμματος θα απονεμηθούν Βεβαιώσεις Ετήσιας Επιμόρφωσης

Προϋποθέσεις
* Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών δέχεται ακόμα αιτήσεις εγγραφών μελών άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το εθνικό, μορφωτικό, οικονομικό ή κοινωνικό επίπεδο.
* Στη σελίδα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου http://www.koinonikopanep.com υπάρχει ηλεκτρονική αίτηση, όπου η δήλωση συμμετοχής στη θεματική ενότητα είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνη πράξη αυτοδέσμευσης.
* Οι σπουδαστές μπορούν να κάνουν έως (2) απουσίες για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Ετήσιας Επιμόρφωσης.
* Το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κάθε θεματική ενότητα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» κοστίζει για τα νέα μέλη 120 Ευρώ και για τα ήδη ενεργά μέλη 110 Ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς, στον αριθμό λογαριασμού του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» : 6618-127687-051 GR
* Για το σεμινάριο (2) η τιμή ορίζεται στα 10 ευρώ για 12 ώρες.
* Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εγγραφής.
* Υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μέλη περισσότερες από μία θεματικές ενότητες.
* Υπάρχει η δυνατότητα για τους σπουδαστές να εκπονήσουν προαιρετική εργασία (από ένα έως τέσσερα άτομα) σε μία υποθεματική κατηγορία κάποιας θεματικής ενότητας την οποία παρακολουθούν έχοντας τη βοήθεια και την υποστήριξη (ερευνητική και βιβλιογραφική) του ανάλογου εισηγητή. Η εργασία αυτή θα μπορεί να αναρτάται δημόσια σε ηλεκτρονικό περιοδικό με ISSN ή στην ιστοσελίδα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών»
Και να παρουσιάζεται με μορφή προφορικής ανακοίνωσης στο Πανελλήνιο Συνέδριο που θα διοργανώνεται από το φορέα κάθε δύο χρόνια.
* Απλό μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε με ετήσια συνδρομή 15 Ευρώ στο «Σωματείο Ενεργών Πολιτών» όπου θα του παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε διάφορες δράσεις που διοργανώνει ο φορέας (προβολή ταινίας, εκδρομές, εκπαιδευτικές ξεναγήσεις και επισκέψεις κ.ά.).
Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τη συντονίστρια περιφέρειας νομών Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών κ. Κάτανα Αικατερίνη στο τηλ. 6973422030 ή και 6988132522 ή στη γραμματεία κ. Γεωργία Φωτιάδου στο τηλ. 6995400444 για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση. Υπάρχει ακόμα δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο email: koinonikopanep@gmail.com

Leave a Comment

Η  ‘Εφημερίδα Νομού Κοζάνης’ είναι μια στήλη στην ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, αντανακλώντας την πολυμορφία και τη ζωντάνια της περιοχής. Με την αφοσίωσή της στην έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση, καθώς και την αντικειμενική κάλυψη των γεγονότων, έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τους αναγνώστες της.

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Codelux web Design

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00