banner
banner
Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
banner
banner

Τοποθέτηση εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης από την Χόλμπα Αντωνία στο δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας με θέμα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

0 comment 5 minutes read

Συζητήθηκε το τοπικό δημοτικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων στο δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας και υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων με αρνητικές ψήφους της Λαϊκής Συσπείρωσης και τρεις της μείζονος αντιπολίτευσης.

 

Τοποθέτηση εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης από την Χόλμπα Αντωνία στο δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας με θέμα:

 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

 

Η Λαϊκή συσπείρωση και το ΚΚΕ, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς είναι στενά δεμένος με τους όρους διαβίωσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Πράγματι με τον τρόπο που υλοποιείται η όλη διαχείριση, έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον, στο σύνολο των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και στο εναπομείναν πενιχρό εισόδημα της λαϊκής οικογένειας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι ευρωπαϊκοί μονοπωλιακοί όμιλοι σε συνεργασία με το εγχώριο κεφάλαιο και το πολιτικό τους προσωπικό, ως πεδίο τοποθέτησης των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων τους και διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας τους. Πολύτιμο εργαλείο τους είναι και η οδηγία για τα απόβλητα του 2008 που ενσωματώθηκε αυτούσια στο Ν. 4042/2012.

Προωθείται έτσι με ταχύτερους ρυθμούς στην χώρα μας.

Η ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων. Ήδη στη Δυτική Μακεδονία είναι γεγονός η ιδιωτικοποίηση της επεξεργασίας και της υγειονομικής ταφής υπογράφηκε τον Ιούνιο ανάμεσα στο Υπουργείο, την ΔΙΑΔΥΜΑ και την ανάδοχο εταιρεία, μέσω ΣΔΙΤ. «Βέβαια το επόμενο στοίχημα και στόχος της ΔΙΑΔΥΜΑ είναι η διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Μας πληροφορεί ότι έχει ήδη έτοιμο τον σχεδιασμό και τις μελέτες προκειμένου να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. Υπάρχει ετοιμότητα για να καταθέσει αιτήματα χρηματοδότησης για δράσεις αμέσως μετά  τη σχέση πρόσκληση της περ. Δυτικής Μακεδονίας και είναι σίγουρη ότι μαζί με τους χιλιάδες πολίτες- συνεργάτες στη Δυτική Μακεδονία, θα καταφέρουμε το 2020 τους στόχους της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή».(ΔΙΑΔΥΜΑ)

Γίνεται προσπάθεια να φορτωθεί ο κάθε δήμος ένα πρόσθετο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων, διαθέτοντας πρόσθετα κονδύλια, έμψυχο δυναμικό και ελεύθερους χώρους, τριπλασιασμό περίπου των ανταποδοτικών τελών, προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων.

Αυτή η εξέλιξη οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την παράδοση στους ιδιώτες και την αποκομιδή και την διαλογή στην πηγή δεδομένου ότι οι περικοπές κονδυλίων έχουν μειωθεί  παράλληλα με τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και αποδεκατισμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Εξάλλου επισημαίνεται και στην εισήγηση ότι προβλέπεται η δημιουργία  των υποδομών με κεντρικούς δημόσιους πόρους και με χώρους που θα προσφέρει η ΤΔ για την δημιουργία κέντρων συλλογής και διακίνησης μεταξύ άλλων και των εναλλακτικών ρευμάτων αποβλήτων (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές, καμένα ελαιολιπαντικά, λάστιχα οχημάτων, απόβλητα συσκευασιών κα) στο πλαίσιο των «πράσινων σημείων».Σημειώνεται ότι υπεύθυνες για την συνολική διαχείριση των πιο πάνω αποβλήτων είναι οι εταιρείες που παράγουν ή και διακινούν τα αντίστοιχα προϊόντα με πόρους που ήδη έχουν εισπράξει από τα λαϊκά κυρίως στρώματα κατά την πώληση των προϊόντων.

Σε άμεση σύνδεση με τα παραπάνω, προκειμένου να διασφαλιστούν τα κέρδη των ομίλων που θα επενδύσουν στις κεντρικές και αποκεντρωμένες υποδομές και στα δίκτυα διαχείρισης ,εξαπολύεται μια παραπέρα επίθεση  στο λεηλατημένο εισόδημα της λαϊκής οικογένειας, μέσω των οικονομικών εργαλείων όπως είναι το «τέλος ταφής» που από 35 Ευρώ θα φτάσει το 2021 στα 60 Ευρώ.

Το σύνθημα «πληρώνω όσο πετάω», η διευρυμένη ευθύνη παραγωγού, διάφοροι άλλοι «περιβαλλοντικοί φόροι» είναι πρόσθετη φοροαφαίμαξη με επιβολή νέων χαρατσιών, με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης πληρώνουμε τέλος ΑΠΕ μέσω της ΔΕΗ για να είναι ικανοποιητικό το κέρδος του κεφαλαίου καθώς και ο μηχανισμός γύρω από «το εμπόριο ρύπων» επιβαρύνει τους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Το μέτρο αυτό πριμοδοτεί προκλητικά  τη μηχανική επεξεργασία και την καύση των σύμμεικτων αποβλήτων. Πεδίο  επενδύσεων και κερδοφορίας για το κεφάλαιο στο επόμενο διάστημα σε βάρος της υγειονομικής ταφής κατά πολύ οικονομικότερης τεχνικής ,πιο προσιτής στους δήμους και των οικείων ΦΟΣΔΑ.

Βασική μας θέση είναι ότι η διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες , με σεβασμό στο περιβάλλον , στην υγεία ,στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο στα πλαίσια  ενός άλλου διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, με λαϊκή εξουσία και οικονομία,  που καταργεί τις αιτίες που δημιουργούν και οξύνουν  τα σημερινά προβλήματα, που δημιουργεί στέρεες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώρας προς το συμφέρον της εργατικής τάξης, όλων των λαϊκών στρωμάτων των παραγωγών του κοινωνικού πλούτου.

Τέτοιες προϋποθέσεις είναι:

Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός, ο ενιαίος κρατικός φορέας των κατασκευών που θα υλοποιεί φιλολαϊκά έργα, η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, η κρατική ιδιοκτησία στη γη και στις τεχνικές υποδομές, ο εργατικός λαϊκός έλεγχος, η εργατική λαϊκή εξουσία. Για να ανοίξουμε αυτόν τον ελπιδοφόρο δρόμο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών προβάλλουμε ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο αιτημάτων για άμεση διεκδίκηση και πάλη και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων με προμετωπίδα:

ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

ΟΧΙ στην μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από ανταποδοτικά τέλη και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο όπως το χαράτσι ταφής και το «πληρώνω όσο πετάω».

ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση, στις ΣΔΙΤ και στις συμβάσεις παραχώρησης.

Παλεύουμε για την απόλυτη διασφάλιση της εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, την προώθηση της  ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, περιλαμβανομένης και της κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος, σε συνδυασμό με τον δραστικό περιορισμό του ρεύματος των σύμμεικτων ΑΣΑ.

Την ορθολογική μεταφορά των ΑΣΑ μέσω σταθμών μεταφόρτωσης, περιλαμβανομένης και της θαλάσσιας μεταφοράς.

Την πλήρη αποκατάσταση των εκατοντάδων μεγάλων ανεξέλεγκτων χωματερών και όχι στην απλή επιχωμάτωσή τους, όπως έχει γίνει στις περισσότερες περιπτώσεις,

Τη δίκαιη και τεκμηριωμένη χωροθέτηση των υποδομών με γνωστά από πριν κριτήρια , που θα λαμβάνουν υπόψη  την ισόρροπη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Ύστερα από όλα τα παραπάνω μια μόνο φράση ταιριάζει για όλη την κατάσταση: Δεν πάει άλλο! Για την Λαϊκή Συσπείρωση και το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο, μόνο το ανασυνταγμένο λαϊκό κίνημα μπορεί και θα βάλει τη σφραγίδα του και στη λύση αυτού του οξυμμένου λαϊκού προβλήματος.

Leave a Comment

Η  ‘Εφημερίδα Νομού Κοζάνης’ είναι μια στήλη στην ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, αντανακλώντας την πολυμορφία και τη ζωντάνια της περιοχής. Με την αφοσίωσή της στην έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση, καθώς και την αντικειμενική κάλυψη των γεγονότων, έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τους αναγνώστες της.

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Codelux web Design

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00