banner
banner
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
banner
banner

Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

0 comment 8 minutes read

24η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Δια ζώσης

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 11/06/2024 και ώρα 11:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Συγκρότηση αμειβόμενης Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης: «ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ–ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» 2.547.090,10 € (με ΦΠΑ 24%)
 3. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Προϋπολογισμού  41.496,13 € (με ΦΠΑ 24%)
 4. Έγκριση 2ης παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021-2022” ανάδοχος Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ
 5. Έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου του ΕΑΠ 2017-2021, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 165.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 6. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ»
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση τεχνικών έργων και οδοστρώματος 2024»
 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση επαρχιακής οδού Σαμαρίνα Φούρκα»
 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος Π.Ε. Γρεβενών 2024»
 10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Σήμανση οδικού δικτύου 2024»
 11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία-καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής Δήμου Πρεσπών»
 12. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. για την «Μελέτη Εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κήπου Δήμου Κοζάνης»
 13. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας»
 14. Έγκριση του Πρακτικού I διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση τμήματος οδού εκκλησίας Αγίου Πνεύματος Κρόκου με Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας (Κατάκης)»
 15. Ορισμός δικηγόρου-έγκριση δαπάνης
 16. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στο 22ο Φεστιβάλ «Γιορτές της Γης»
 17. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Εθιμικό Φυσιολατρικό Ιππικό Περιβαλλοντικό Οδοιπορικό Σύλλογο «Ο ΚΡΟΚΟΣ»
 18. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στο διήμερο Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κοινότητας Νέων Αναρράχης
 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (3.872.00€), πλέον ΦΠΑ, για εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του δασικού οδικού δικτύου του Δημοσίου Δάσους Βοίου στην περιοχή της Τ.Κ. Αυγερινού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα των πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων στο δάσος σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 20. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις Πανελλήνιες Μαχητικές Αναμετρήσεις, Αθλητική Αγωνιστική Ημερίδα «Μακεδονομάχος» του ΑΦΣ Μακεδονομάχος Εορδαίας
 21. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης,  Πρεσπών & Εορδαίας για την πράξη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΡΒΡΙΗΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΩΝ,ΕΟΡΔΑΙΑΣ» , ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΕ 9789.02.10017 ΦΟΡΕΑΣ 073 ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
 22. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο συνέδριο με τίτλο «2ο  Hydrogen & Green Gases Forum»
 23. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην εκδήλωση του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυροδεντρίου
 24. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «43α Φούφεια»
 25. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΙΕΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ»
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά δαπάνη του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΚΟΠΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Υ.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ»
 28. Έγκριση δαπάνης που αφορά καθαρισμό-καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου ΠΕ Κοζάνης .» από ΚΑΠ Επενδύσεις ΚΑΕ 9789.01.06031 φορέας 073 της ΠΕ Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπάνης που αφορά καθαρισμό-καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου και των υπηρεσιών της ΠΕ Κοζάνης που στεγάζονται στο Δ. Εορδαίας.» από ΚΑΠ Επενδύσεις ΚΑΕ 9789.01.06032 φορέας 073 της ΠΕ Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπάνης που αφορά ετήσια εισφορά έτους 2024 της ΠΕ Κοζάνης στην Εταιρεία Τουρισμού σύμφωνα με το καταστατικό
 31. Έγκριση δαπάνης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
 32. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 33. Έγκριση δαπάνης που αφορά αναθεωρήσεις του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) Π.Δ.Μ.»
 34. Έγκριση δαπάνης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ./ΠΔΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025»
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εκατό (100) αποσπώμενων καρτών μνήμης για την υποστήριξη του έργου των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021, για την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 37. Έγκριση των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της για ένα έτος»
 38. Έγκριση των  Πρακτικών ΙΙ (Οικονομικών Προσφορών) και ΙΙΙ (Ελέγχου Δικαιολογητικών Μειοδότη) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων Οδοφωτισμός του Εθνικού οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση κόστους λειτουργίας
 39. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 40. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο έργο με τίτλο “Cities stimulating new shared economy services for consumer goods in urban environments’’ με το ακρωνύμιο GOOD CITIES, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG Europe 2021-2027
 41. Έγκριση μετακίνησης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εκτός έδρας, στην Αθήνα
 42. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠ.ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση παραχώρησης χρήσης
 45. Έγκριση παραχώρησης χρήσης πολυμηχανήματος κοπής καλαμιών και χόρτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στον Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου
 46. Έγκριση επιβολής ποινικής ρήτρας 964,90 ευρώ στον ανάδοχο μεταφορέα, μαθητών / τριών Αθμιας και Βθμιας  εκπαίδευσης  χωροταξικής  αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2023-2024, Υπεραστικό  ΚΤΕΛ  Νομού  Καστοριάς  ΑΕ για μη τήρηση των συμβατικών όρων της διακήρυξης 1/2023
 47. Έγκριση κατ’ εξαίρεσης άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Π.Ε. Καστοριάς και δεν κατέχουν οργανική  θέση οδηγού
 48. Έγκριση ένταξης νέου έργου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021
 49. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Οδών στην Τ.Κ. Λεχόβου
 50. Έγκριση Παράτασης Σύμβασης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου» της Π.Ε. Φλώρινας
 51. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Τμημάτων Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών” ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Αποστολίδης Θεόφιλος του Σάββα
 52. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών” ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Αποστολίδης Θεόφιλος του Σάββα
 53. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού του έργου: “Αντιπλημμυρική Προστασία-Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου 2020ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.
 54. Έγκριση της μεταφοράς μαθήτριας από την Δροσοπηγή Φλώρινας προς το ΕΕΕΕΚ Φλώρινας και του επιδόματος του άρθρου 3β της 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) Κ.Υ.Α.»
 55. Έγκριση των Πρακτικών Νο 5/30-05-2024 & Νο 6/03-06-2024 αντίστοιχα αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 349330 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 75555/14-05-2024 και ΑΔΑΜ: 24PROC014742247 2024-05-14  1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολ. έτος 2024-2025
 56. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής συνολικού ποσού 29.781,15€  για την προμήθεια γάλακτος στο πλαίσιο εφαρμογής των Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το χρονικό διάστημα 01/07/2024 έως 30/06/2025 με δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών (έως και τον Σεπτέμβριο του 2025)
 57. Έγκριση καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2024-2025»
 58. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών του 5ου τριήμερου Φεστιβάλ Βιολογικών και Τοπικών Προϊόντων που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 2 – 4 Ιουλίου 2024 στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Leave a Comment

Η  ‘Εφημερίδα Νομού Κοζάνης’ είναι μια στήλη στην ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, αντανακλώντας την πολυμορφία και τη ζωντάνια της περιοχής. Με την αφοσίωσή της στην έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση, καθώς και την αντικειμενική κάλυψη των γεγονότων, έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τους αναγνώστες της.

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Codelux web Design

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00