banner
banner
Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
banner
banner

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 14.00

0 comment 5 minutes read

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14.00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.    
Έγκριση Α.Δ.Σ. Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης: α) «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2015 του Ο.Α.Π.Ν.» β) «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015»Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 2.    
Παραχώρηση της χρήσης της Αίθουσας Τέχνης και του υπερυψωμένου ισογείου του Πνευματικού Κέντρου στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚοζάνηςΕισηγήτρια: Κα Μελίσσια Ηλικίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης 
 1. 3.    
Έγκριση της αριθμ. 51/2014 Α.Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης με θέμα «Προϋπολογισμός 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης»Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης
 1. 4.    
Τροποποίηση της αριθμ. 396/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά υπογραφή Π.Σ. για το έργο «Μελέτη & εκτέλεση δασοτεχνικών έργτων δασικής αναψυχής & περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο δημόσιο δάσος της περιοχής «ΠΥΡΓΟΣ ΑΗΛΙΑ» της Τ.Κ. Λευκοπηγής του Δήμου ΚοζάνηςΕισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης 
 1. 5.    
Επιλογή λογότυπου του Δήμου ΚοζάνηςΕισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης 
 1. 6.    
Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2014 του Δήμου ΚοζάνηςΕισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 7.    
Εγγραφή του Δήμου Κοζάνης ως συνδρομητή σε εφημερίδες για το έτος 2015Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 8.    
Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γ’ ΚΑΠΗ του Δήμου ΚοζάνηςΕισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 9.    
Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών α) Παραλαβής μικρών έργων, β) Παραλαβής Προμηθειώνγ) Διενέργειας Δημοπρασιών, δ)Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, ε) Εκτίμησης ακινήτων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης

 1. 10.
Εξέταση αίτησης Βαρτζώκα Ευαγγελίας για εξόφληση οφειλής από προσκύρωση σε δόσεις.Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 11.
Επιστροφή – διαγραφή διαφόρων ποσώνΕισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 12.
Έγκριση Πρακτικών Δ.Σ. ΤΟΕΒ Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης: α)32/2014 «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2013», β) «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2014»Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 13.
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο Κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης»Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 14.
 Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης κ. Κων/νου Δεσποτίδη για έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη λήψη μέτρων οδικής κυκλοφορίας.Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 15.
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευές Ηλεκτροφωτισμού Πάρκου Αγίας Παρασκευής Καρυδίτσας»Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 16.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοστρώματα – Επισκευές Κοζάνης (έτους 2013)Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 17.
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Διαγραμμίσεις δημοτικού οδικού δικτύου»Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 18.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικού οδικού δικτύου»Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 19.
Α) Ανακοίνωση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών και Β) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους, για το έργο «Επισκευές Τεχνικών Έργων»Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 20.
Εξέταση ένστασης της ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε. κατά του 2ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων δ.δ. ΜαυροδενδρίουΕισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 1. 21.
Παράταση της από 01-03-2013 Προγραμματικής  Σύμβασης με θέμα «Μελέτες εφαρμογής και Τεύχη δημοπράτησης του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας» μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 1. 22.
Γνωμοδότηση για ΜΠΕ για την κατασκευή έργου: «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος δυναμικότητας 130 tn/h στην Τ.Κ. Αλωνακίων του Δήμου ΚοζάνηςΕισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 1. 23.
Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης με την ΚΤΕΛ  Α.Ε. παροχής συγκοινωνιακού έργου για την πόλη της Κοζάνης.Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντ/ρχος Κοζάνης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αντώνης Κύρινας

Leave a Comment

Η  ‘Εφημερίδα Νομού Κοζάνης’ είναι μια στήλη στην ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, αντανακλώντας την πολυμορφία και τη ζωντάνια της περιοχής. Με την αφοσίωσή της στην έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση, καθώς και την αντικειμενική κάλυψη των γεγονότων, έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τους αναγνώστες της.

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Codelux web Design

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00